Carcoar Dam Camping Grounds - Carcoar: Viewing area picnic area Carcoar Dam Camping Grounds - Carcoar:  Viewing area picnic area