Carcoar Dam Camping Grounds - Carcoar: Warning about using power Carcoar Dam Camping Grounds - Carcoar:  Warning about using power