Lakeside Resort Forster - Forster: Friendly Reception open til 6:30pm Lakeside Resort Forster - Forster:  Friendly Reception open til 6:30pm